Doradztwo transakcyjne

Doradztwo w zakresie fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji kapitałowej spółek jest jednym z głównych obszarów działalności kancelarii. Nasi prawnicy świadczą wszelkiego rodzaju usługi związane z realizacją transakcji kapitałowych.

 • Świadczymy usługi w zakresie łączenia i przejęć przedsiębiorstw sektora prywatnego i publicznego.
 • Przygotowujemy kompleksowe analizy prawne oraz koncepcje, które następnie pomagamy realizować.
 • Negocjujemy porozumienia wspólnych przedsięwzięć, listy intencyjne, umowy przedwstępne, umowy sprzedaży udziałów, dokumenty dotyczące zbycia lub dzierżawy przedsiębiorstw, porozumienia pomiędzy wspólnikami.
 • Doradzamy w sprawach finansowania transakcji oraz jej aspektów podatkowych.

Do tej pory doradzaliśmy m.in.:

 • Dalkia Polska S.A. przy odkupie od Miasta Poznań pakietu mniejszościowego w Dalkia Poznań S.A.
 • akcjonariuszom ETOS S.A. przy pozyskaniu finansowania typu mezzanine oraz private equity (marka odzieżowa Diverse)
 • akcjonariuszowi Investors Holding S.A. przy negocjacjach umowy inwestycyjnej z Abris Capital
 • akcjonariuszowi Investors Holding S.A. przy sprzedaży akcji spółki
 • Investors Holding S.A. przy sprzedaży akcji Investors TFI S.A. oraz akcji Domu Inwestycyjnego Investors S.A.
 • PKP S.A. przy sprzedaży 100% udziałów spółki Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury sp. z o.o. na rzecz Budimex S.A.
 • niemieckiej spółce inwestycyjnej przy przejęciu spółki będącej jednym z największych dostawców usług internetowych w Polsce (az.pl)
 • niemieckiej spółce inwestycyjnej oraz pozostałym wspólnikom przy sprzedaży inwestorowi branżowemu spółki będącej jednym z największych dostawców usług internetowych w Polsce (home.pl)
 • wspólnikom Platforma Dystrybucyjna EDU-Książka sp. z o.o. w procesie konsolidacji działalności, w tym obejmujących przekształcenia podmiotowe w powiązaniu ze spółkami zależnymi
 • ENEA S.A. w procesie łączenia trzech spółek zależnych
 • GRAF POZ S.A. przy fuzji ze spółką zależną
 • akcjonariuszom Solaris Bus & Coach S.A. przy transakcji polegającej na wykupie menedżerskim finansowanym ze środków z funduszu typu mezzanine
 • Solaris Bus & Coach S.A. przy pozyskaniu finansowania działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej od konsorcjum banków i funduszu typu mezzanine, a potem przy jego refinansowaniu przez nowy bank
 • Canadian Imperial Bank od Commerce w związku z zabezpieczeniami ustanawianymi w Polsce przez spółkę-córkę w związku z finansowaniem udzielanym spółce-matce
 • TML Energy sp. z o.o. w przygotowaniu procesu inwestycyjnego farmy wiatrowej oraz jej udziałowcom przy transakcji sprzedaży spółki
 • podmiotom z różnych branż przy emisji obligacji korporacyjnych o łącznej wartości kilkuset milionów PLN