Podsumowanie roku 2011

By 31 grudnia, 20117 listopada, 2016Wydarzenia

 

  • Przeprowadziliśmy fuzję spółek wchodzących w skład wiodącej grupy kapitałowej sektora energetycznego w Polsce;
  • Doradzaliśmy przy zakończonej sukcesem sprzedaży spółki z sektora napraw infrastruktury kolejowej;
  • Wygraliśmy przed Sądem Najwyższym w procesie o zasiedzenie nieruchomości (zasiedzenie przeciwko świadkowi Jehowy – politycznemu wrogowi PRL);
  • Doradzaliśmy akcjonariuszom spółki z branży odzieżowej w transakcji związanej
    z pozyskaniem finansowania typu equity;
  • Doradzaliśmy klientowi z branży gospodarki odpadami w procesie emisji obligacji spółki o wartości 50 mln PLN;
  • Zakończyliśmy sukcesem postępowanie o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości, w związku z uwzględnieniem wydatków na nabycie nieruchomości we Francji (zwrot ok. 0,7 mln);
  • Reprezentując klub sportowy, wygraliśmy przed WSA w Poznaniu spór o rozliczenie dotacji sportowej;
  • Zakończyliśmy sukcesem spór przed Prezesem URE o wydanie przez przedsiębiorstwo energetyczne na rzecz klienta warunków przyłączeniowych farmy wiatrowej.