Podsumowanie roku 2008

By 27 grudnia, 20087 listopada, 2016Wydarzenia

 

  • Sfinalizowaliśmy transakcję związaną z utworzeniem na Ukrainie spółki montażowej (projekt połączony z podpisaniem kompleksowego pakietu umów o współpracy);
  • Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną złożoną przez kancelarię w sprawie dotyczącej zwrotu wywłaszczonej nieruchomości;
  • Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną przez kancelarię w sprawie o odszkodowanie należne sprzedającemu w związku z niewykonaniem umowy przez kupującego.