Podsumowanie roku 2007

By 31 grudnia, 20077 listopada, 2016Wydarzenia

 

  • Reprezentując przedsiębiorstwo energetyczne, wygraliśmy przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu sprawę z powództwa spółdzielni mieszkaniowej o zapłatę za korzystanie z pomieszczeń spółdzielni (wartość przedmiotu sporu ponad 2 mln PLN);
  • Wygraną naszego klienta zakończyło się przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu, postępowanie sądowe w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie (wartość przedmiotu sporu ponad 2 mln PLN);
  • Sąd Najwyższy uwzględnił kasację wniesioną przez kancelarię w sprawie o naruszenie znaku towarowego;
  • Sukcesem Kancelarii zakończyło się postępowanie przed Sądem Najwyższym w sprawie miarkowania kary umownej.