Podsumowanie roku 2006

By 31 grudnia, 20067 listopada, 2016Wydarzenia

 

  • Wygraliśmy postępowania przed Zespołami Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych,co umożliwiło klientowi kancelarii uzyskanie zamówienia publicznego o wartości ponad 20 mln PLN o zapłatę;
  • Sfinalizowaliśmy transakcję, polegającą na kompleksowym refinansowaniu działalności operacyjnej i inwestycyjnej (w tym refinansowanie transakcji MBO) – wartość transakcji 240 mln PLN;
  • Wygraliśmy przed Sądem Okręgowym w Warszawie, kończąc sukcesem naszego klienta postępowanie ze skargi na wyrok Zespołu Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych (w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości 100 mln PLN).