Odszkodowania za przejęcie nieruchomości – wpis od skargi do WSA

Postępowania w sprawach o ustalenie odszkodowania należą do postępowań długotrwałych, a ostatnio także kosztownych.

Pomijając wydatki związane z przedstawianiem w toku postępowań administracyjnych tzw. kontroperatów, sporządzanych na zlecenie stron, czy też opinii stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, zwrócić należy uwagę na ukształtowaną w ostatnim roku, niestety niekorzystną dla byłych właścicieli przejętych nieruchomości linię orzeczniczą, iż skargi na decyzje organów II Instancji do wojewódzkich sądów administracyjnych podlegają wpisowi stosunkowemu, a nie wpisowi stałemu.

W praktyce oznacza to, że kwestionując np. wysokość ustalonego odszkodowania za przejęcie gruntu o powierzchni 2.0000 ha (tj. 20.000m2), przy wartości rynkowej nieruchomości ustalonej przez organy na poziomie 28zł/m2 i domagając się ustalenia odszkodowania na poziomie 45 zł/m2, wpis stosunkowy od skargi wynosi 3.400 zł. Wpis został obliczony w następujący sposób: kwota odszkodowania, o którą ubiega się skarżący: 900.000,00 zł minus kwota odszkodowania ustalona w toku postępowania administracyjnego: 560.000 zł; wynik mnożymy przez 1%.

Inaczej mówiąc, w niniejszym przypadku, wpis stosunkowy to 1% kwoty, o którą walczy były właściciel nieruchomości (czyli: 340.000 zł). Zaznaczyć jednak trzeba, że nie zawsze wynik jest mnożony przez 1%, w zależności od wysokości spornej kwoty, przemnaża się ją przez 4%, 3% lub 2 %.

Tymczasem, jeżeli obowiązywałby wpis stały od skargi do sądu administracyjnego, wówczas jego wysokość wynosiłaby w każdym przypadku jedynie 200 zł, niezależnie od tego, czy były właściciel walczyłby o 1.000 zł,  100.000 zł, czy też 500.000 zł.

Wiele osób nie decyduje się na wnoszenie skarg do sądów administracyjnych. Wywłaszczeni często nie chcą ryzykować utraty kilku, czy kilkunastu tysięcy złotych.

Warte uwagi: uchwała NSA z dnia 3 października 2016 roku, sygn. akt: I OPS 1/16; §  1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 roku, Nr 221, poz. 2193, z późn. zm.).

Autor: Lidia Wesołowska