Category

Uncategorized

Przykład utworu zależnego w muzyce

By Uncategorized

Jednym z często wykonywanych utworów w muzyce jest opracowanie cudzego utworu, potocznie nazywane aranżacją muzyczną. Zgodnie z art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego”….

Read More