Category

Restrukturyzacje

Przeliczanie wierzytelności w walucie obcej w postępowaniu restrukturyzacyjnym

By Restrukturyzacje

Nie wszystkie wierzytelności zgłoszone w postępowaniu restrukturyzacyjnym są wierzytelnościami określonymi w walucie polskiej. Co zatem, gdy zgłoszona wierzytelność będzie określona w walucie obcej? Gdy wierzytelność wyrażona jest w innej walucie, w takim przypadku niezbędne jest przerachowanie tej wierzytelności na walutę polską. Dokonanie takiego przeliczenia ma…

Read More

Dopuszczalność potrącenia wzajemnych wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

By Restrukturyzacje

Potrącenie jest instytucją uregulowaną w przepisach kodeksu cywilnego. Powstaje zatem pytanie o relacje przepisów tego kodeksu do przepisów prawa restrukturyzacyjnego. W pierwszej kolejności wskazać należy, że nie istnieją żadne przeszkody, aby dokonać potrącenia wierzytelności, które nie są objęte układem. Dotyczy to tych wierzytelności, które nie…

Read More

Zmiana wierzyciela a prawo głosu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

By Restrukturyzacje

Nie każda nabyta w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego wierzytelność będzie uprawniała wierzyciela do wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wierzycieli. Wszystko zależy bowiem od tego, w jaki sposób doszło do nabycia wierzytelności. Nabycie wierzytelności możne nastąpić w drodze sukcesji singularnej – zazwyczaj następuje to przez przelew (cesję)…

Read More

Restrukturyzacja nie obejmuje całości zaległych składek ZUS

By Restrukturyzacje

Utarło się, że restrukturyzacji podlegają zaległości przedsiębiorcy powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Zasadniczo, jest to prawda ale od każdej zasady istnieje szereg wyjątków. Jeden z takich wyjątków stanowią nieodprowadzone przez przedsiębiorcę składki ZUS za pracowników. Warto przypomnieć, że składki na ubezpieczenie społeczne finansowane są…

Read More