Category

Prawo autorskie

Prawo do fonogramu

By Prawo autorskie

Zdolni, młodzi artyści rozpoczynający swoją karierę muzyczną nie zdają sobie sprawy, że ich debiutancka płyta kumuluje kilka dóbr osobistych. Chodzi tutaj o prawo wyłączne do rozporządzania i korzystania, które w przypadku utworu przysługuje twórcy, w przypadku artystycznego wykonania artyście wykonawcy, natomiast w przypadku fonogramu producentowi….

Read More

Elementy składowe utworu

By Prawo autorskie

Ochronie prawnoautorskiej podlega utwór. Zgodnie z jego definicją zawartą w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiekolwiek postaci niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ochronie prawnoautorskiej podlegał będzie zatem utwór, który: stanowi…

Read More

Zespół muzyczny a jego forma prawna działania

By Prawo autorskie

Forma prawna, w jakiej prowadzona jest działalność artystyczna przez grupy muzyczne, jest często bagatelizowana przez członków zespołów muzycznych. Artyści wykonawcy prowadzą swoją działalność muzyczno-artystyczną w oparciu o umowy cywilnoprawne, które regulują jedynie ich stosunki zewnętrzne. Grupy muzyczne nie zawierają natomiast umów, które regulują ich wzajemne…

Read More

Zakres umocowania menadżera zespołu muzycznego

By Prawo autorskie

Zespoły muzyczne w ramach działalności artystyczno-muzycznej współpracują najczęściej z menadżerami, którzy pełnią rolę ich „przedstawicieli” w świecie muzycznym. Do obowiązków menadżera należy nie tylko planowanie, zarządzanie i sprawowanie kontroli nad działalnością muzyków. Osoba taka jest uprawniona również do reprezentacji zespołu przed mediami, stowarzyszeniami i organizacjami…

Read More