dr Ewa Maleszyk

radca prawny, of counsel

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, handlowym oraz ubezpieczeniowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w procesach restrukturyzacyjnych i transformacyjnych spółek prawa handlowego. Uczestniczyła w opracowywaniu optymalnych rozwiązań w zakresie restrukturyzacji kapitałowej, organizacyjnej i pracowniczej. Doradzała w sprawach z zakresu ochrony praw własności intelektualnej oraz ochrony dóbr osobistych.

Od początku działalności zawodowej doradza w sprawach ubezpieczeniowych, w tym z zakresu zawierania, jak i realizacji umów ubezpieczenia, dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych.

Jest członkiem Sekcji Rozwiązywania Sporów w Instytucie Allerhanda oraz ekspertem Ośrodka Badań i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych. Jest mediatorem Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie oraz arbitrem   Koszykarskiego Trybunału Arbitrażowego.

Jest autorką publikacji z zakresu prawa handlowego, ubezpieczeniowego i budowlanego. Jest wykładowcą oraz ekspertem uczelni wyższych oraz firm doradczo – szkoleniowych.