Prawo autorskie i prawa pokrewne

Kancelaria posiada doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień prawa autorskiego i praw pokrewnych. Oferta kancelarii w tym zakresie skierowana jest do twórców i artystów wykonawców, wydawnictw, producentów radiowo – telewizyjnych, agencji reklamowych, muzyków, informatyków, grafików, architektów i wszystkich, którzy mają do czynienia z prawem autorskim, w tym również z prawem reklamy czy szeroko pojętymi nowymi technologiami.

  • Doradzamy w zakresie praw autorskich do utworów (w tym literackich, muzycznych, słowno-muzycznych, audiowizualnych, publicystycznych, plastycznych, scenicznych, komputerowych) oraz praw pokrewnych (wykonań artystycznych, fonogramów, wideogramów, nadań).
  • Sporządzamy i opiniujemy umowy z zakresu praw autorskich (umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umowy licencyjnej), w tym umów sponsorskich, umów z architektami, umów o nadzór autorski oraz innych w zakresie ochrony praw własności intelektualnej.
  • Współpracujemy z twórcami i artystami wykonawcami oraz menedżerami zespołów muzycznych na etapie tworzenia utworów muzycznych.
  • Reprezentujemy twórców i artystów w negocjowaniu umów z producentami i wydawcami.
  • Doradzamy w zakresie relacji pomiędzy twórcami i artystami wykonawcami a organizacjami zbiorowego zarządzania takimi jak ZAIKS, SAWP oraz STOART.
  • Dokonujemy oceny prawnej przypadków stosowania reklamy naruszającej dobre obyczaje, w szczególności reklamy porównawczej i wprowadzającej w błąd.
  • Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz instytucji kultury (takich jak biblioteki, teatry czy filharmonie). Udzielamy porad prawnych i konsultacji przy organizacji wydarzeń artystycznych (takich jak spektakle teatralne, koncerty, festiwale czy przedsięwzięcia charytatywne).
  • Pomagamy w ochronie i korzystaniu z baz danych.
  • Przeprowadzamy audyty w zakresie legalności korzystania z praw własności intelektualnej.