Pozostałe usługi, jakie oferujemy

Prawo własności intelektualnej i nieuczciwa konkurencja

  • Doradzamy w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej,
    in. jak chronić wzory użytkowe, know-how, tajemnice handlowe i prawa autorskie.
  • Udzielamy porad z zakresu praw własności dotyczących technologii i praw własności intelektualnej oraz ich przenoszenia na inne podmioty – także w przypadku transakcji korporacyjnych, podziałów, fuzji i przejęć.
  • Wykonujemy audyty praw własności intelektualnej.
  • Doradzamy w zakresie przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców.
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach i sporach przed właściwymi sądami z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw pokrewnych, praw z patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.
  • Doradzamy w zakresie ochrony przedsiębiorców przed działaniami stanowiącymi czyny nieuczciwej konkurencji, w tym podrabiania produktów, reklamy wprowadzającej w błąd, reklamy porównawczej oraz ochrony produktów markowych.

Osoba kontaktowa: Zofia Hoffmann

Prawo administracyjne i spory sądowo - administracyjne

Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego, jak i postępowań zmierzających do uzyskania zezwoleń, licencji lub koncesji niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej.

Reprezentujemy klientów kancelarii w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Osoba kontaktowa: Jarosław Jatczak, Lidia Wesołowska

Rozwiązywanie sporów

Prawnicy kancelarii reprezentują klientów przy rozwiązywaniu różnego rodzaju sporów, zarówno na etapie przedsądowym, prowadząc negocjacje oraz doradzając klientom wybór najskuteczniejszej strategii, jak również na etapie sądowym przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym oraz w zakresie polubownego rozwiązywania sporów przed sądami arbitrażowymi. Zapewniamy również doradztwo prawne w zakresie prowadzenia spraw egzekucyjnych.

Osoba kontaktowa: Jarosław Jatczak, Lidia Wesołowska