Pomoc publiczna

  • Doradzamy naszym Klientom, tak beneficjentom, jak i podmiotom udzielającym instrumentów wsparcia, przy udzielaniu, rozliczaniu, procedurze zwrotu pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz dotacji niestanowiących pomocy publicznej, w tym środków pochodzących z funduszy unijnych.
  • Reprezentujemy beneficjentów przed organami i sądami krajowymi oraz przed Komisją Europejską, w postępowaniach związanych z udzieleniem bezprawnej pomocy publicznej, wykorzystaniem pomocy publicznej niezgodnie z przeznaczeniem oraz nieprawidłowościami w korzystaniu ze środków unijnych.
  • Mamy bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych. W szczególności, doradzamy przy negocjowaniu umów inwestycyjnych, przygotowaniu oferty, wniosków o zwolnienie z podatku od nieruchomości, rokowaniach oraz przetargach związanych z udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych, zmianie warunków i wygaszaniu zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych, etc.
  • Wspieramy naszych Klientów przy pozyskiwaniu oraz korzystaniu ze środków z „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”.
  • Doradzamy w procesach restrukturyzacji beneficjentów z perspektywy udzielonej/wnioskowanej pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz dotacji niestanowiących pomocy publicznej.
  • Wspieramy naszych Klientów w procedurze (pre-)notyfikowania pomocy publicznej do Komisji Europejskiej.
  • Prowadzimy audyty prawne beneficjentów pod kątem pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz dotacji niestanowiących pomocy publicznej.

Osoba kontaktowa: Agnieszka Piskorska, Joanna Prusak