Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw

Prawo spółek i doradztwo korporacyjne

Prawo spółek jest jedną z wiodących specjalizacji kancelarii.

  • Obsługujemy podmioty z kapitałem polskim i zagranicznym.
  • Doradzamy w sprawach dotyczących umów zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami, obsługi prawnej organów spółek kapitałowych, reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń oraz sporów między wspólnikami i akcjonariuszami.
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych (rejestracyjnych, spornych, restrukturyzacyjnych, upadłościowych).

Osoba kontaktowa: Jarosław Jatczak, Agnieszka Piskorska

Prawo umów

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa umów.

  • Przygotowujemy, negocjujmy, opiniujemy umowy cywilnoprawne w obrocie krajowym i zagranicznym.
  • Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z wykonywaniem umów, ich realizacji, zwracając szczególną uwagę na identyfikowanie i zabezpieczenie wszystkich rodzajów ryzyk, w tym ryzyk podatkowych.

Osoba kontaktowa: Jarosław Jatczak, Zofia Hoffmann

Prawo pracy

Doradzamy klientom w kwestiach dotyczących zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.

  • Przygotowujemy umowy o pracę, o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  • Doradzamy w przygotowywaniu pakietów motywacyjnych dla kadry zarządzającej oraz
    w sprawach związanych z rozwiązywaniem stosunków pracy.
  • Reprezentujemy klientów w sądach wszystkich instancji w postępowaniach dotyczących spraw pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.

Osoba kontaktowa: Lidia Wesołowska

Ochrona danych osobowych

Służymy pomocą w zakresie kompleksowej ochrony danych osobowych. Nasze doświadczenie obejmuje m.in. audyty prawne polityk bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, sporządzania projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, rejestrację zbiorów danych osobowych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Osoba kontaktowa: Lidia Wesołowska

Prawo podatkowe i finansowe

Prowadzimy doradztwo w zakresie prawa podatkowego.

Doradzamy w wyborze i ukształtowaniu optymalnej struktury podatkowej dla podejmowanego przez klienta przedsięwzięcia, prowadzenia działalności gospodarczej lub planowanej transakcji.

Doradzamy klientom i reprezentujemy ich w postępowaniach podatkowych i kontrolnych prowadzonych przez organy administracji podatkowej oraz w postępowaniach sądowych przed wojewódzkimi sądami administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego.

W ramach projektów z zakresu finansów publicznych doradzamy przy pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji celowych. Bronimy interesów naszych klientów przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, jak również przed sądami administracyjnymi.

Przy złożonych projektach współpracujemy z doświadczonymi doradcami podatkowymi oraz specjalistami w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Osoba kontaktowa: Tomasz Bojkowski