Doradztwo transakcyjne

Doradztwo w zakresie fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji kapitałowej spółek i grup kapitałowych jest jednym z głównych obszarów działalności kancelarii. Nasi prawnicy świadczą wszelkiego rodzaju usługi związane z realizacją transakcji kapitałowych.

  • Świadczymy usługi w zakresie łączenia i przejęć przedsiębiorstw sektora prywatnego i publicznego.
  • Przygotowujemy kompleksowe analizy prawne oraz koncepcje, które następnie pomagamy realizować.
  • Negocjujemy porozumienia wspólnych przedsięwzięć, listy intencyjne, umowy przedwstępne, umowy sprzedaży udziałów, dokumenty dotyczące zbycia lub dzierżawy przedsiębiorstw, porozumienia pomiędzy wspólnikami.
  • Doradzamy w sprawach finansowania transakcji oraz jej aspektów podatkowych.