Usługi

We współpracy z PMR Restrukturyzacje S.A. oferujemy kompleksowe doradztwo w ramach wszystkich etapów postępowania restrukturyzacyjnego oraz każdej procedury dochodzenia do układu – zarówno dla dłużników zagrożonych niewypłacalnością, jak i dla wierzycieli dochodzących roszczeń. Nasze usługi obejmują pomoc w wyborze najlepszej procedury dla dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością oraz koordynowanie całego procesu i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji. Wierzycielom oferujemy wsparcie przy dochodzeniu niezaspokojonych roszczeń i bieżącą obsługę prawną w tym zakresie.